برچسب:  <span>محرم</span>

آیت الله حسینی مازندرانی :برپایی نماز و امر به معروف ،هدف اصلی قیام امام حسین ع

اگر جوانان در ماه های محرم به عزاداری حضرت سید الشهدای بپردازند، خداوند متعال در روز قیامت به او پاداش و اجری عظیم و سروری وصف ناپذیر به آنها می دهد.

آخرین مطالب وب های بروز شده متکازینی

وب شخصی سید علی محمدی بعد از دو سال بروز شدند و تصویری از حکم قهرمانی مجتبی محمدی را نمایش دادند  ” البته توضیحی از این تصویر ننوشتند ”   وب جبل النور …

تصاویری از عزاداری متکازینی ها در متکازین

عزاداری برای سیدالشهدا ع در روستای متکازین و در جمع متکازینی های باصفا از حال و هوای خاصی برخوردار است .