پاسخ‌نامه سوالات معارفی ویژه رمضان ۱۴۴۵

پاسخ‌نامه سوالات معارفی ویژه رمضان ۱۴۴۵

?  پاسخ‌نامه سوالات مسابقه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ ه‌ق _ فروردین ۱۴۰۳
? #بانی محترم : جناب آقای حاج سید محمداسماعیل امینی

۱) در دعای “یا علی و یا عظیم ” از خداوند متعال چه درخواستی می‌کنیم؟
از آتش دوزخ نجات بخش و به بهشت ابدیت داخل گردان
۲) در دعای افتتاح اولین درخواست ما از خداوند چیست ؟
اجابت دعا ، گذشتن از لغزش
۳) در دعای افتتاح از خداوند بابت چه چیزهایی شکایت می‌کنیم ؟
از فقدان پیغمبرت، از غیبت امام و بسیاری دشمنان و کمی عدد ما و فتنه‌ها
۴) با توجه به آیات سوره بقره ، برکات ماه رمضان و سبب واجب شدن روزه چیست ؟
آیه ۱۸۳:پاک و پاکیزه شویم . آیه ۱۸۵: نزول قرآن ، هدایت بشر و …
۵) در کدام دعای روز ماه رمضان از خداوند درخواست ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان را داریم؟ ( از روز ۱ الی ۱۵ )
دعای روز هشتم
۶) ملاک صحت قرائت چیست ؟ وحکم نمازی که یکی از کلمات حمد و سوره را عمدا خوب ادا نکنیم و مثلا بجای “ض” “ز” بگوئیم، چیست ؟
*ملاک صحّت قرائت، رعایت حرکات و سکنات حروف و ادای آنها از مخارجشان است به گونه‌ای که عرب زبانان، آن را ادای آن حرف (نه حرف دیگری) بدانند و رعایت محسّنات تجویدی لازم نیست.
۷) حکم شستشوی دهان و تزریق آمپول برای روزه دار چگونه است؟
* روزه را باطل نمی کند ولی اگر بی اختیار فرو رود، بنا بر احتیاط باید قضای آن روز را بگیرد؛ مگر این که در حال وضو برای نماز واجب، مضمضه کند که در این صورت روزه‌، صحیح است و قضا ندارد.
*احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استماع آمپول‌های تقویتی که به رگ تزریق می‌شود و همچنین انواع سرم‌ها خودداری کند ولی تزریق آمپول غیر تقویتی در عضله مانند آنتی بیوتیک یا مسکن یا آمپول بی‌حسی و نیز دارویی که روی زخم‌ها و جراحت‌ها گذاشته می‌شود، اشکال ندارد.

۸) دو مورد از مواردی که قضای روزه و کفاره عمد واجب می شود را بنویسید ؟
الف)هرگاه در ماه مبارک رمضان کارهایی که روزه را باطل می‌کند از روی عمد و اختیار و بدون عذر شرعی انجام شود، علاوه بر اینکه روزه‌ باطل می‌شود و قضا دارد، کفاره عمد نیز بر انسان واجب می‌شود، چه بداند کفاره دارد و چه نداند.
ب) اگر کاری را که می‌داند حرام است ولی نمی‌داند روزه را باطل می‌کند انجام دهد، علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.
ج) اگر در ماه رمضان به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده و اعتمادی به گفته او نیست، افطار کند، سپس متوجه شود مغرب نبوده، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

۹) طبق وعده قرآن، بهشت منزلگاه چه افرادی است ؟
۱۰) با توجه به آیات ۳۰ الی ۴۰ سوره نسا، بدترین همدم چه کسی است ؟
( آیه ۳۸ نسا ) شیطان

۱۱) در آیات ۲۵ الی ۳۵ سوره نور، خداوند به مردان و زنان با ایمان چه توصیه ای فرمودند؟
آیات ۳۰ و ۳۱ نور : به مردان و زنان بگو چشم‌ها بپوشند و بروج و اندامشان را محفوظ بدارند …

۱۲) با توجه به آیات ۵۰ الی ۶۰ سوره قصص ،افراد باایمان از چه چیزی روی گردان باشند؟
اعراض از سخن لغو دشمنان و نطلبیدن مردم هرزه‌گوی نادان

۱۳)چگونه است که قرآن همیشه تازه است و کهنه نمی شود؟
۱۴) حکم فردی بیمار که نمی داند روزه برایش ضرر دارد یا خیر چیست ؟ و تشخیص مضر بودن روزه بر عهده کیست ؟

? ۲ سوال?مخصوص متکازینی‌های محترم:?
۱۵) یکی از اهالی متکازین که می خواهد به بهشهر برود، به بیشه بنه که می‌رسد اذان ظهر می شود و میخواهد نماز ظهر بخواند؛
نماز ظهرش تمام است یا شکسته؟ علت را بنویسید.
۱۶) اگر فردی پدرش اهل روستای متکازین باشد و خودش متولد شهر باشد ، حکم نماز و روزه ایشان در روستای متکازین چگونه هست؟

?  #سوالات مسابقه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ ه‌ق _ فروردین ۱۴۰۳
? #بانی محترم : جناب آقای حاج سید محمداسماعیل امینی

۱) در دعای “یا علی و یا عظیم ” از خداوند متعال چه درخواستی می‌کنیم؟
از آتش دوزخ نجات بخش و به بهشت ابدیت داخل گردان
۲) در دعای افتتاح اولین درخواست ما از خداوند چیست ؟
اجابت دعا ، گذشتن از لغزش
۳) در دعای افتتاح از خداوند بابت چه چیزهایی شکایت می‌کنیم ؟
از فقدان پیغمبرت، از غیبت امام و بسیاری دشمنان و کمی عدد ما و فتنه‌ها
۴) با توجه به آیات سوره بقره ، برکات ماه رمضان و سبب واجب شدن روزه چیست ؟
آیه ۱۸۳:پاک و پاکیزه شویم . آیه ۱۸۵: نزول قرآن ، هدایت بشر و …
۵) در کدام دعای روز ماه رمضان از خداوند درخواست ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان را داریم؟ ( از روز ۱ الی ۱۵ )
دعای روز هشتم
۶) ملاک صحت قرائت چیست ؟ وحکم نمازی که یکی از کلمات حمد و سوره را عمدا خوب ادا نکنیم و مثلا بجای “ض” “ز” بگوئیم، چیست ؟
*ملاک صحّت قرائت، رعایت حرکات و سکنات حروف و ادای آنها از مخارجشان است به گونه‌ای که عرب زبانان، آن را ادای آن حرف (نه حرف دیگری) بدانند و رعایت محسّنات تجویدی لازم نیست.
* اگر یکی از کلمات حمد و سوره را نداند، یا عمداً آن را نگوید، یا عمداً به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلاً به جای «ض»، «ز» بگوید، یا زیر و زبر کلمات را تغییر دهد یا تشدید را نگوید، نمازش باطل است.

۷) حکم شستشوی دهان و تزریق آمپول برای روزه دار چگونه است؟
* روزه را باطل نمی کند ولی اگر بی اختیار فرو رود، بنا بر احتیاط باید قضای آن روز را بگیرد؛ مگر این که در حال وضو برای نماز واجب، مضمضه کند که در این صورت روزه‌، صحیح است و قضا ندارد.
*احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استماع آمپول‌های تقویتی که به رگ تزریق می‌شود و همچنین انواع سرم‌ها خودداری کند ولی تزریق آمپول غیر تقویتی در عضله مانند آنتی بیوتیک یا مسکن یا آمپول بی‌حسی و نیز دارویی که روی زخم‌ها و جراحت‌ها گذاشته می‌شود، اشکال ندارد.

۸) دو مورد از مواردی که قضای روزه و کفاره عمد واجب می شود را بنویسید ؟
الف)هرگاه در ماه مبارک رمضان کارهایی که روزه را باطل می‌کند از روی عمد و اختیار و بدون عذر شرعی انجام شود، علاوه بر اینکه روزه‌ باطل می‌شود و قضا دارد، کفاره عمد نیز بر انسان واجب می‌شود، چه بداند کفاره دارد و چه نداند.
ب) اگر کاری را که می‌داند حرام است ولی نمی‌داند روزه را باطل می‌کند انجام دهد، علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.
ج) اگر در ماه رمضان به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده و اعتمادی به گفته او نیست، افطار کند، سپس متوجه شود مغرب نبوده، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

۹) طبق وعده قرآن، بهشت منزلگاه چه افرادی است ؟
۱۰) با توجه به آیات ۳۰ الی ۴۰ سوره نسا، بدترین همدم چه کسی است ؟
( آیه ۳۸ نسا ) شیطان

۱۱) در آیات ۲۵ الی ۳۵ سوره نور، خداوند به مردان و زنان با ایمان چه توصیه ای فرمودند؟
آیات ۳۰ و ۳۱ نور : به مردان و زنان بگو چشم‌ها بپوشند و بروج و اندامشان را محفوظ بدارند …

۱۲) با توجه به آیات ۵۰ الی ۶۰ سوره قصص ،افراد باایمان از چه چیزی روی گردان باشند؟
اعراض از سخن لغو دشمنان و نطلبیدن مردم هرزه‌گوی نادان

۱۳)چگونه است که قرآن همیشه تازه است و کهنه نمی شود؟
شخصی از امام صادق علیه‌ السلام پرسید: علت چیست که قرآن در مواقع نشر و درس چیزی جز تازگی و شادابی نمی افزاید؟
فرمود: زیرا خداوند قرآن را برای زمانی خاص نازل نکرده و همین طور برای مردم زمان معینی نفرستاده است. قرآن در هر زمانی جدید و تازه و برای هر قومی تا قیامت نوآوری و تازگی و شادابی دارد.

۱۴) حکم فردی بیمار که نمی داند روزه برایش ضرر دارد یا خیر چیست ؟ و تشخیص مضر بودن روزه بر عهده کیست ؟

? ۲ سوال?مخصوص متکازینی‌های محترم:?
۱۵) یکی از اهالی متکازین که می خواهد به بهشهر برود، به بیشه بنه که می‌رسد اذان ظهر می شود و میخواهد نماز ظهر بخواند؛
نماز ظهرش تمام است یا شکسته؟ علت را بنویسید.
نمازش شکسته است ، چون حد ترخص را رد کرده است .
۱۶) اگر فردی پدرش اهل روستای متکازین باشد و خودش متولد شهر باشد ، حکم نماز و روزه ایشان در روستای متکازین چگونه هست؟ نماز شکسته و روزه اش باطل است ، مگر قصد ۱۰ روز  کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *