برچسب:  <span>هزارجریب بهشهر</span>

از بافت روستا چه می دانید ؟ افزایش بافت روستا چه کمکی به توسعه آن می کند؟

بافت روستایی چیست و چه اهمیتی دارد ؟ نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی چیست ؟

دیدن این فیلم توصیه می شود + دانلود

با دانلود و تماشای این دو فیلم کوتاه از مسیر روستا و متکازین ، روحمان را جلا دهیم