برچسب:  <span>نتیجه آرای مجلس</span>

آرای حوزه انتخابیه روستای متکازین

? آرای حوزه انتخابیه روستای متکازین بهشهر ? #مجلس‌شورای‌اسلامی : آقایان؛ ⬆️ #غلامرضاشریعتی ۱۸ رای محمدرضا غلامی ۱۴ رای محمدرضا ریاحی ۱۱ رای حسین منصوریان ۵ رای حسین رضایی ۳ رای سید غلا‌مرضاموسوی …