برچسب:  <span>طرح هادی</span>

از بافت روستا چه می دانید ؟ افزایش بافت روستا چه کمکی به توسعه آن می کند؟

بافت روستایی چیست و چه اهمیتی دارد ؟ نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی چیست ؟

رحلت حجه الاسلام حسینی .. یاد مرگ .. آبادانی متکازین

سایت متکازین در جدیدترین مطلب نوشتند : جناب آقای حاج سید اسماعیل محمدی رئیس محترم شورای اسلامی روستای متکازین و عضو شورای اسلامی بخش یانسر در گفتگویی تلفنی به دو طرح مهم روستایی …