برچسب:  <span>سوالات قرآنی رمضان</span>

بخش اول سوالات مسابقه ویژه ماه رمضان ۱۴۴۵ ه.ق /

ماه مبارک رمضان امسال نیز با دو مسابفه حفظ سوره هایی از قرآن و مسابقه معارفی همراه شما هستیم .